Vintage Tumblr Themes
idk lol(Source: jentifr)
nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

(via vietnamgirlscollection)


(Source: dance2bthin911)(Source: skinnythinqueen)naturalsnowbuildings:

⊂二二二( ^ω^)二二二⊃

naturalsnowbuildings:

⊂二二二( ^ω^)二二二⊃

(Source: joshiaki)(Source: ejacutastic, via peachiecreme)(via peachiecreme)(Source: cutegirlypastel)

16 notes
Tagged as: cute, pink, laptop,


(Source: joshiaki)7 notes
Tagged as: art, anime, girl, arrow, bow,